pl

Projecte Lingüistic

PROJECTE LINGÜÍSTIC
El català és la llengua habitual del Centre i s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els seus àmbits, tant en l'àmbit oral com escrit. A més, és utilitzada en totes les activitats pedagògiques, excepte en les corresponents a la llengua castellana i llengua estrangera (anglès i francès).

ESCOLA MULTILINGÜE
El centre es defineix com a Escola Multilingüe.
• Docència AICLE a Infantil, Primària i ESO, introducció de matèries no lingüístiques en llengua anglesa.
• Participació en projectes e-Twinning i Erasmus+.
• Preparació dels exàmens oficials de Cambridge i del DELF en la matèria de llengua francesa que impartim al centre com a segona llengua estrangera. A més, el centre és seu examinadora oficial en el cas dels exàmens d'anglès.
• Certificació del nivell d'anglès de la comunitat educativa a través de certificacions externes objectives i prestigioses: Cambridge.
• Celebració de la Setmana de les Llengües Estrangeres.
• Experiències i bones pràctiques amb altres centres.
• Anglès com a activitat extraescolar

IMPLANTACIÓ AICLE
Per tal de millorar el nivell en llengua anglesa, a part de les hores curriculars de la matèria, es fan les següents hores d'AICLE (matèries no lingüístiques en llengua anglesa).

  • Lla d'Infants: Taller d'expressió corporal
  • Parvulari: Taller d'expressió corporal
  • Educació Primària: Educació Visual i Plàstica; Educació Física; Teatre.
  • ESO: Educació Visual i Plàstica, Informàtica, Ciències Naturals; i altres matèries optatives com  Health and Science, Entrepreneurship, Taller de teatre en anglès, preparació pels exàmens oficials de Cambridge (KET, PET, FIRST i CAE).


 

Contingut relacionat

24 d'octubre de 2021
Els alumnes que es van presentar als exàmens de Cambridge (Young Learners, KET i PET) el passat dia…
5 d'octubre de 2021
Els alumnes de 2n d'EP gaudeixen de bonics moments de  lectura Fem de la lectura un joc agradable…
  • Parvulari
-
18 de gener de 2021
This season is specially cold. We help our English friend the Monkey to get dressed properly to…
  • Llar d'Infants
-
15 de gener de 2021
In kindergarten we have started working on some words: inside, outside, above and below. this kids…