Menjador

Ets aquí:Inici /Menjador

El servei de menjador

Les circumstàncies personals i laborals de molts pares i mares han fet que el servei de menjador de l’escola hagi esdevingut un complement essencial dels hàbits quotidians en l’organització del dia a dia de tota la família. Per aquesta raó, tothom considera com a molt important garantir que els seus fills i filles rebin una alimentació sana, equilibrada i adaptada a les necessitats nutricionals de cada edat, i que el fet de quedar-se a dinar a l’escola suposi per als nens i nenes un fet plenament enriquidor i satisfactori, tant des del punt de vista de l’alimentació rebuda com des de l’ambient d’acolliment i afecte que trobin.Al Col·legi Sagrada família, aquesta realitat ha estat plenament assumida com un repte motivador, i com una oportunitat per fer extensiva, amb l’oferta del nostre servei de menjador, els valors d’excel·lència i màxima qualitat que defineixen el nostre ideari i que coincideixen amb l’esperit educador de totes les nostres actuacions.

 cuina 12
José Luis, Carme, Carmen y Marcia

Per aquesta raó, es va marcar, des del mateix moment de la creació d’aquest servei, l’exigència de dotar-lo d’unes característiques que sintonitzaren de forma idònia amb el que els nens i nenes necessiten i que es resumeixen en la idea de que trobin a l’escola... una CUINA COM A CASA.

GARANTIA DE QUALITAT EN L’ÀMBIT NUTRICIONAL

Elaboració especialitzada dels menús

Per tal de garantir la màxima adequació dels menús diaris escolars a les necessitats dels infants, l’escola va encarregar l’elaboració dels menús a un equip de dietistes professionals de gran prestigi i amb una ampla experiència en aquest camp (Dra. Antonieta Barahona). 

Aquests menú es caracteritzen per oferir:

Un equilibri dietètic acurat que harmonitza l’aportació dels valors nutricionals necessaris amb una convenient variació que resulti estimulant.

Utilització de plats propers a la nostra cultura gastronòmica, de caràcter mediterrani, per tal que els nens i nenes es sentin familiaritzats, i com a eina d’integració cultural per aquelles famílies d’altres procedències.

L’adaptació dels plats a l’oferta estacional d’aliments frescos.

Productes de proximitat

cuina 05Aquest darrer aspecte de l’elaboració dels menús mereix una referència destacada ja que ha estat una insistent voluntat de l’escola aconseguir en que tots els productes utilitzats al nostre servei de menjador procedeixin de productors i proveïdors vinculats directament al nostre entorn, amb la qual cosa col·laborem de forma activa vers una política sensibilitzada amb la sostenibilitat i el respecte del medi ambient reduint al màxim el transport necessari i contribuint, per altra banda, al desenvolupament dels sectors agrícoles, ramaders i de productes de consum de la zona.

Per tot plegat, ens veiem en disposició d’oferir productes frescos i de màxima qualitat, amb les garanties d’una aportació nutricional òptima, afavorint, alhora, el fet de que dinar a l’escola pugui suposar una experiència estimulant i agradosa gràcies a les característiques de les matèries primeres utilitzades.

Tracte individualitzat i atenció

Malgrat tractar-se d’un servei de menjador —per les seves característiques naturals, de considerables dimensions—, es té una cura especial de tots aquells casos que requereixen una atenció especial a l’hora d’elaborar els àpats.

Això afecta tant a aquelles circumstàncies en les que els nens i les nenes han de rebre un menú adaptat a les seves condicions físiques eventuals o excepcionals, com aquelles circumstàncies en les que es precisa d’una supervisió especial i permanent dels aliments que alguns nens i nenes poden ingerir per tal de controlar la convenient substitució o eliminació.

Al servei de menjador, es pretén que el fet de quedar-se a dinar a l’escola amb els companys, amb la supervisió i ajuda de professionals especialistes al menjador, esdevingui un moment de plaer, relaxació i ordre en el que els nens i les nenes es sentin acollits i atesos en les seves necessitats individuals malgrat trobar-se en un entorn comunitari. Per aquesta raó,cuina 08 tot el personal que participa al servei de menjador està especialment sensibilitzat respecte a les necessitats que cada nen o nena pugui tenir durant l’hora de dinar, observant amb cura tant la seva disposició física com el seu estat anímic.

Instal·lacions i personal

A la cuina de l’escola, es compleix de forma estricta totes les disposicions sanitàries, d’higiene i qualitat establertes per la legislació tècnic-sanitària vigent, tant pel que fa a les condicions de les instal·lacions i qualificacions dels personal implicat, com respecte a la manipulació i tractament dels aliments.

Per a l’elaboració dels àpats diaris, l’escola compta amb el quefer d’un cuiner especialitzat en menjars escolars i l’ajuda de tres assistents de cuina qualificades. Al menjador, els nens i les nenes són atesos per l’equip de professors i monitors destinats a aquesta funció, circumstància que s’aprofita per reafirmar i posar en pràctica un seguit de valors que són considerats com a molt convenients i adscrits a l’esperit educador del centre.

EL SERVEI DE MENJADOR EN L’ÀMBIT EDUCATIU

Al menjador, eduquem en valors

cuina 13L’estona diària que els nens i nenes passen al menjador, compartint l’àpat amb els seus companys, propicia l’oportunitat d’aprofundir, de manera vivencial, un seguit de valors que l’ideari de l’escola considera com a cabdals dintre de les funcions que pot desenvolupar en la formació integral dels nostres alumnes.

Aquests valors consisteixen en:

  • Desenvolupar hàbits de solidaritat i cortesia amb els altres companys i companyes mitjançant una actitud que eviti els conflictes i atengui les necessitats de qui ens envolta i amb qui hem de compartir l’espai i els recursos.
  • Fiançar hàbits saludables respecte a l’alimentació com a eina per enfortir la creació d’una auto-imatge personal harmònica i positiva que ajudi en la prevenció de trastorns en les conductes alimentàries.
  • Aprendre a apreciar, sense dramatisme però amb proximitat, que a l’escola i al nostre entorn disposem de menjar suficient i adequat en contraposició al que succeeix en altres parts del món.
  • Valorar amb satisfacció el fet d’acabar-se tot el menjar que sigui distribuït, comprenent, en aquest sentit, la importància de que sigui variat, com una forma d’alimentar-se convenientment.
  • Aprofundir en la importància dels hàbits personals d’higiene rentant-se les mans abans i després de menjar.
  • Moderar els seus hàbits de conducta en un espai públic (tant respecte al volum de veu utilitzat per relacionar-se amb els altres com respecte a la forma de conduir-se a l’espai) mentre comparteixen  amb els companys i companyes el moment de dinar, per tal que aquella estona en comú esdevingui un moment plaent i d’educada comunicació interpersonal.
    IMG 20151117 141736

Dinar i esbarjo

En acabar de dinar, els alumes disposen encara d’un temps addicional abans de començar les classes de la tarda. Els nens i nenes poden utilitzar aquesta estona per jugar al pati i relacionar-se lliurement amb els altres, amb la vigilància del personal encarregat.

Per altra banda, durant aquesta franja horària, disposen de l’oportunitat de fer ús del servei de biblioteca i estudi, així com dels ordinadors disponibles, sempre sota la supervisió d’altres membres del servei de menjador. 

Subscripció a aquest canal RSS

Xarxes Socials

LOGO201819Col·legi Sagrada Família Lleida

 

Catalan English Spanish