pl

Projecte Lingüístic

PROJECTE LINGÜÍSTIC
El català és la llengua habitual del Centre i s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els seus àmbits, tant en l'àmbit oral com escrit. A més, és utilitzada en totes les activitats pedagògiques, excepte en les corresponents a la llengua castellana i llengua estrangera (anglès i francès).

ESCOLA MULTILINGÜE
El centre es defineix com a Escola Multilingüe. La Certificació de l’Escola Multilingüe (CEM) és aquell document que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya atorga a aquelles escoles adscrites que demostrin l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent. Actualment som l'únic centre de la província de Lleida que disposa d'aquest reconeixement.  https://multilinweb.net/escoles-cem/

aaa


• Docència AICLE a Infantil, Primària i ESO, introducció de matèries no lingüístiques en llengua anglesa.
• Participació en projectes e-Twinning i Erasmus+.
• Preparació dels exàmens oficials de Cambridge i del DELF en la matèria de llengua francesa que impartim al centre com a segona llengua estrangera. A més, el centre és seu examinadora oficial en el cas dels exàmens d'anglès.
• Certificació del nivell d'anglès de la comunitat educativa a través de certificacions externes objectives i prestigioses: Cambridge.
• Celebració de la Setmana de les Llengües Estrangeres.
• Experiències i bones pràctiques amb altres centres.
• Anglès com a activitat extraescolar.

IMPLANTACIÓ AICLE
Per tal de millorar el nivell en llengua anglesa, a part de les hores curriculars de la matèria, es fan les següents hores d'AICLE (matèries no lingüístiques en llengua anglesa).

  • Lla d'Infants: Taller d'expressió corporal
  • Parvulari: Taller d'expressió corporal
  • Educació Primària: Educació Visual i Plàstica; Educació Física; Teatre.
  • ESO: Educació Visual i Plàstica, Informàtica, Ciències Naturals; i altres matèries optatives com  Health and Science, Entrepreneurship, Taller de teatre en anglès, preparació pels exàmens oficials de Cambridge (KET, PET, FIRST i CAE).


 

Contingut relacionat

  • Batxillerat Americà
-
10 de febrer de 2023
NOVETAT! A partir del curs 2023-2024, el Batxillerat Dual Americà serà una realitat al nostre…
17 de gener de 2023
A partir del curs 2023-24 el nostre centre disposarà del Certificat d'Escola Multilingüe que atorga…
14 d'octubre de 2022
Aquesta setmana hem fet entrega dels diplomes dels exàmens de Cambrigde que el nostre alumnat va…
  • Infantil
-
27 d'octubre de 2021
Last week the P3 students started the fine motor skills sessions; we practiced precision and…