pensament

Acceptem les cookies?

Des de fa un curs, el Col·legi ha iniciat un nou projecte transversal a totes les etapes educatives que té com a objectiu fomentar l'esperit crític de l'alumnat, encarat particularment a l'ús i coneixement de les noves tecnologies.

És una necessitat educativa i social treballar conceptes com ara big data, algoritme, identitat digital, fake news, relat i xarxes socials i la seva relació amb els dispositius electrònics que la societat en general utilitza. És per això que el Col·legi aposta per treballar aquest foment del pensament crític des de les diferents matèries que cursen els alumnes.

Algunes de les línies de treball directe amb els alumnes són:

  • La promoció del bon ús de les tecnologies digitals.
  • El foment de l'esperit crític en relació amb aquest ús.
  • Formació de l'ús adequat dels dispositius i aplicacions.
  • Gestió de l'estímul de les tecnologies digitals.